راهنمای ارسال مقاله

مقالات ارسالی به سمینار بین‌‏المللی «تروریسم، افراط‌گرایی و امنیت منطقه‌‏ای در غرب آسیا» باید از کیفیت مقاله علمی- پژوهشی برخوردار و دارای شرایط  زیر باشند:

 1. مسئله تحقیق، سؤال اصلی، فرضیه و هدف مقاله به وضوح بیان شود.
 2. پیشینه و ادبیات تحقیق و نظرات مربوطه به خوبی تشریح شود.
 3. مقاله در موضوع، یافته‌‏های تحقیق و فرضیه دارای نوآوری باشد.
 4. موضوع مقاله دومتغیری، توصیفی تحلیلی و غیرمروری باشد.
 5. ادعاها مستند و گزاره‏ها مستدل و منطقی باشند.
 6. از منابع معتبر و مرتبط استفاده شود.
 7. متن مقاله سیرمنطقی داشته و مفاهیم به روشنی بیان و جملات با رعایت دستور زبان فارسی باشد.
 8. مقاله دارای چکیده بوده و در آن ضمن اشاره به مسئله، سوال اصلی و روش تحقیق، یافته‏ها و دستاوردهای تحقیق بیان شود.
 9. از شیوه معتبر ارجاع‌‏دهی (APA) استفاده و اصول شکلی مقاله علمی پژوهشی رعایت شود.
 10. چکیده مقاله بین ١۵٠ تا ٢۵٠ کلمه باشد.
 11. کلمات کلیدی بین ۴ تا ٧ کلیدواژه باشد و با علامت ؛ یا ; از یکدیگر جدا شوند.
 12. مقاله همراه با اطلاعات کامل نویسندگان باشد. در صورتی که مقاله بیش از یک نویسنده دارد، باید نویسنده مسئول مشخص شود.

برای دریافت فایل پی‌دی‌اف راهنمای ارسال مقاله اینجا کلیک کنید.

 برای ارسال مقاله به دبیرخانه سمینار از رایانۀ trswas@riss.ir استفاده کنید.

تمام حقوق برای وردپرس یار محفوظ است